28 listopada 2023 r. w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród  dla laureatów konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych pod nazwą "Odpoczywaj na wsi".

Uczestniczyła w nim Małgorzata Kuczyńska – laureatka I miejsca w swojej kategorii wiekowej. Uroczystość prowadziła pani Anna Radecka, Dyrektor Departamentu Oświaty i Polityki Społecznej MRiRW.  Laureaci konkursu mieli okazję zwiedzić gmach Ministerstwa, w tym zobaczyć salę obrad, a nawet zasiąść na miejscach ministrów oraz obejrzeć prezentację multimedialną na temat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nasza laureatka wróciła z aparatem fotograficznym – główną nagrodą w konkursie. Gratulujemy!