Anita Maińska – przewodnicząca

Magdalena Blacha – zastępca przewodniczącej

Agnieszka Buszko – zastępca przewodniczącej

Gracjan Opiela – skarbnik

Eliza Kominek – sekretarz