Biblioteka szkolna jest miejscem bardzo chętnie odwiedzanym przez uczniów. Dzieci mogą tu czytać, uczyć się, odrabiać lekcje, wyszukiwać informacje oraz w inny sposób miło spędzać czas. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni.

Obecnie księgozbiór wynosi  ponad 9 tysięcy woluminów. W jego skład wchodzą m.in. lektury, książki obyczajowe, przygodowe, historyczne, przyrodnicze, bajki, wiersze, książki popularnonaukowe, encyklopedie i słowniki dostępne na miejscu.

W bibliotece gromadzone są bieżące i archiwalne czasopisma dla uczniów i nauczycieli.

Biblioteka szkolna wyposażona jest stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Staramy się, aby uczniowie również włączali się w pracę biblioteki z tego powodu założyliśmy Koło Przyjaciół Biblioteki Szkolnej. Należą do niego uczniowie, którzy interesują się książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazują chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności. Chętnie uczestniczą w przygotowaniach konkursów, imprez i uroczystości bibliotecznych. Uczestnictwo w zajęciach wdraża uczniów do obowiązkowości, systematyczności i sumienności poprzez rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za właściwe funkcjonowanie biblioteki oraz promocję w środowisku szkolnym.

FILM_1

FILM_2