Po raz pierwszy ruszamy z inicjatywą, w której uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą mieć realny wpływ na przeznaczenie części szkolnego budżetu.

Zachęcamy społeczność szkolną do planowania i realizowania działań w sposób praktyczny.

 

Pobierz harmonogram Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Pobierz regulamin Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Pobierz formularz zgłoszeniowy do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

 

HARMONOGRAM SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 – ZAŁĄCZNIK NR 1  DO REGULAMINU

  Realizacja SBO przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

  

Termin

Działanie

1.

11 – 27 marca 2024

Pisanie i składanie wniosków

2.

4 kwietnia  2024

Weryfikacja wstępna projektów

3.

Do 5 kwietnia 2024  godz.15:00

Uzupełnianie wniosków

4.

8  kwietnia 2024 

Weryfikacja projektów

5.

9 kwietnia 2024

Ogłoszenie wyników weryfikacji

6.

Do 10 kwietnia 2024

Składanie odwołań

7.

Od 11 kwietnia 2024

Promocja projektów

8.

23-24 kwietnia 2024

Wybór projektów - głosowanie

9.

25 kwietnia 2024 

Ogłoszenie wyników

10.

25 kwietnia 2024

Dodatkowe głosowanie w przypadku remisu

11.

26 kwietnia 2024

Ogłoszenie ostatecznych wyników

12.

3 czerwca 2024

Zakończenie etapu realizacji