Programowanie, posługiwanie się nowoczesną technologią to dziś bardzo ważne i cenione umiejętności.

Co więcej ich nauka jest możliwa od najmłodszych lat. Oczywiście poprzez zabawę dzieci mogą rozwijać się w tym kierunku. Narzędziem ku temu są z pewnością ozoboty, czyli małe i bardzo inteligentne roboty do nauki programowania. Dzieci przygotowują dla ozobotów zadania do wykonania. Projektują trasę/drogę według swojego pomysłu – rysują kolorowe kody, mogą układać wymyślone trasy ze specjalnych puzzli, w ten sposób tworzą swoje pierwsze programy.

Zabawy i zajęcia z ozobotami skłaniają dzieci do samodzielnej aktywności, przewidywania efektów swoich działań, rozwijają logiczne myślenie, uczą pokonywania trudności i rozwiązywania problemów. Ozoboty w ciekawy i bezpieczny sposób uczą bardzo praktycznych umiejętności, wprowadzają w cyfrowy świat i są dla najmłodszych interesującą formą zabawy!