Kolejnym tematem omawianym w ramach programu Szkoła Myślenia Pozytywnego była kreatywność, która jest nieodzowna zarówno w procesie nauki, jak i w codziennej pracy.

To umiejętność, która pomaga nam skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych, poszerzając nasze horyzonty myślowe i umożliwiając elastyczne podejście do rozmaitych wyzwań.

Uczniowie klas 0-3 wzięli udział w zajęciach pt. „Każdy z nas jest kreatywny”. Celem zajęć było zachęcenie dzieci do zastanowienia się nad istotą kreatywności. Czym ona jest, czy jest nam potrzeba, do czego służy.

W ramach wyzwań kreatywnych grupie przedszkolnej „0a” powstały przepiękne ilustracje zwierząt, które nie istnieją.