W tym miesiącu zajmowaliśmy się rozwijaniem u uczniów i uczennic umiejętności autoprezentacji. Nasi najmłodsi uczniowie wzięli udział w warsztatach z autoprezentacji, w ramach którego uczyli się opowiadać historię, tworzyć okładki swoich wymyślonych opowiadań. Na zakończenie bawili się w kreatywne wymyślanie i prezentowanie przed grupą historii.