W kolejnej edycji akcji ,,Gorączka Złota”, którą organizuje Polski Czerwony Krzyż w całym kraju, uczniowie zbierali monety 1, 2 i 5 groszowe.

Celem działalności Szkolnego Koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

 

Do zadań Szkolnego Koła PCK należą:

  • pomoc potrzebującym uczniom,
  • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
  • działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki zdrowotnej,
  • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
  • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,
  • propagowanie Honorowego Krwiodawstwa wśród uczniów i ich rodzin,
  • sprawowanie opieki nad Klubem Wiewiórka PCK,
  • włączanie się w działalność charytatywną PCK.

 

Opiekunowie Szkolnego Koła PCK

pani Agnieszka Momot i pani Barbara Taczała

Szkolne Koło PCK zachęca do udziału w akcji „Gorączka Złota 2024”. Polega ona na zbiórce „złotych” monet o nominałach 1, 2 i 5-groszowych.