19 kwietnia bieżącego roku przypadła 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Od kilkunastu lat Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje coroczną akcję społeczno-edukacyjną, której symbolem stał się żółty żonkil.

W naszej szkole do akcji  włączyli się uczniowie starszych klas za pośrednictwem dwojga harcerzy z 13. Drużyny Starszoharcerskiej „Pochodni” z Biłgoraja Lidii Kowal z kl. IVd oraz Piotra Kapicy z klasy VIc.

Symboliczne papierowe żonkile przygotowane przez drużynę harcerską uzupełniły lekcje historii i języka polskiego poświęcone wydarzeniom w getcie.

Tego dnia uczniowie m.in. obejrzeli film animowany oparty na motywach książki Hanny Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Jej bohater – Marek Edelman, jeden z przywódców powstania w getcie – opowiada nie tylko o wydarzeniach z 1943, ale także o tym, jak przeżycia z czasów wojny wpłynęły na jego dalsze losy.