Uczniowie klasy 3a i 3b dla klas 0-3 oraz uczniowie 6a, 6c oraz 7b dla klas 4-8 zaprezentowali społeczności szkolnej okoliczności powstania pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji.

Przedstawienia przypomniały reformy Sejmu Czteroletniego, a szczególnie postanowienia ustawy rządowej, która miała uzdrowić ustój naszego państwa. Na szkolnej scenie pojawili się twórcy Konstytucji 3 Maja wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, który zaprzysiągł konstytucję. Ta wyjątkowa lekcja historii skłoniła zgromadzonych do refleksji nad tym, iż Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem i największą wartością, a Konstytucja 3 Maja była potwierdzeniem tej idei. Całości dopełniły okolicznościowe dekoracje, a także występy uzdolnionych wokalnie i muzycznie szkolnych artystów.

Uroczystość była wspaniałą okazją do przypomnienia sobie o ważnej karcie w historii Polski i do budowania poczucia tożsamości narodowej wśród uczniów.