Nasza szkoła podejmuje szereg działań na rzecz pogłębiania wiedzy uczniów o  różnorodności świata roślin i zwierząt oraz kształtowania postaw  poszanowania przyrody.

Od lat współpracuje w tym zakresie z Roztoczańskim Parkiem Narodowym i Ośrodkiem Edukacyjno – Muzealnym w Zwierzyńcu. Jednak dopiero zwycięstwo szkoły w Ogólnopolskim Konkursie „Da Vinci” zorganizowanym w ramach kampanii edukacyjnej,  dało realne podstawy do ubieganie się o patronat Roztoczańskiego Parku Narodowego.

I udało się! W ramach porozumienia o stałej współpracy w zakresie działalności edukacyjnej  RPN wydał szkole „Kartę Abonamentową” upoważniającą do: bezpłatnego korzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego, w tym zwiedzania wystaw, zajęć kameralnych i terenowych, pracowni przyrodniczej, korzystania z kompleksów edukacyjnych przy Izbie Leśnej we Floriance, korzystania z Roztoczańskiego Centrum Monitoringu i Nauki, zwiedzania Roztoczańskiego Parku Narodowego na ścieżkach poznawczych. Przywileje, jakie zyskała szkoła w ramach patronatu RPN, z pewnością pozwolą w ciekawy sposób rozwijać zainteresowania przyrodnicze uczniów, a poprzez kontakt z przyrodą wzrośnie ich świadomość ekologiczna oraz szacunek do otaczającego świata.