Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
do strony głównej          

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Przypominamy dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w naszej szkole
na rok szkolny 2022/2023

31 października 2022 r.

02 maja 2023 r.

23, 24, 25 maja 2023 r. - egzamin ósmoklasisty

26 maja 2023 r.

02 czerwca 2023 r.

09 czerwca 2023 r.

W wyżej wymienione dni  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.