Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 ZAPISY UCZNIÓW DO STOŁÓWKI SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024


 

 

Stołówka szkolna zacznie wydawać obiady od dnia 5 września 2023 r. (19 dni)

Odpłatność  wynosi odpowiednio:

- oddziały „0” – 19 x 9,50 = 180,50 zł

- klasy I – VIII – 19 x 8,00 = 152,00 zł

Termin wpłaty na konto – 8.09.2023 r.

Termin złożenia karty zgłoszenia do stołówki – 8.09.2023 r.

W załączeniu:

- Regulamin stołówki szkolnej (do zapoznania)

- Karta zgłoszenia do stołówki szkolnej (do pobrania i złożenia)