Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

Wytyczne dla klas I-III szkół podstawowych

dotyczące powrotu do szkoły klas I-III

 

 

Powrót uczniów klas I-III do szkół jest możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. MEiN wspólnie z GIS i MZ przygotowało wytyczne dla szkół. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_dla_klas_I-III_szkół_podstawowych.pdf