Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 SZKOLNE PROCEDURY I REGULAMINY W CZASIE COVID-19

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022


 

 

Biblioteka w czasie COVID-19

Procedury_podejrzenie_zakażenia

Regulamin organizacji pracy i zajęć w szkole

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w czasie pandemii wersja skrócona 2021-22


Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.


ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ DLA UCZNIÓWW WIEKU OD 12 DO 15 ROKU ŻYCIA
INFORMACJA MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepień nastolatków

Deklaracja na szczepienia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny