TERMINY NABORU DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH na rok szkolny 2020/2021

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

17.01.2020 r.

Publikacja harmonogramu rekrutacji.

14.02.2020 r.

6.03.2020 r. 1500

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.

9.03.2020 r.

11.03.2020 r. 1500

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

13.03.2020 r. 1500

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

16.03.2020 r.

23.03.2020 r. 1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego  woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego.

25.03.2020 r. 1000

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 Pliki do pobrania:

1. Klauzula informacyjna przy rekrutacji

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddział przedszkolnego

3. Załączniki 1 i 2

4. Załączniki 3 i 5

5. Załącznik 4

6. Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

 
 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81,
Prowadzenie strony: Józef Osieł