Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

REALIZOWANE PROGRAMY

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W październiku miesiącu bibliotek

zapraszamy

miłośników poezji

do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „Podaruj wiersz”

Zbigniew Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych dla niego artystów, do osób, które cenił (niektóre z tych listów znalazły się następnie w książkach poety i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów). Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla akcji „Podaruj wiersz”.

Krok po kroku

Wypożycz, przepisz, podaruj

-   Wypożycz ze szkolnej biblioteki tomik poezji polskiej.

Odręcznie przepisz wybrany przez siebie wiersz (lub fragment) na specjalną papeterię, którą otrzymasz w naszej bibliotece.

-   Sfotografuj kartę z odręcznie przepisanym wierszem, zrób nagranie audio, na którym czytasz przepisany wiersz, oba pliki prześlij elektronicznie tj. e-mail, komunikatorem społecznym, wybranej przez Ciebie osobie – tu też możesz dołączyć komentarz lub dedykację.

-   Jeśli zechcesz się tym z nami podzielić prześlij te same pliki na nasz adres bibliotekasp5bilgoraj@gmail.com a my podziękujemy Ci punktami dodatnimi z zachowania za udział w akcji.

Wierzymy, że gest ofiarowania słów poezji jest gestem na wskroś ludzkim, że może być formą życzliwej współobecności, może dać duchowe wsparcie, nieść pociechę, podtrzymywać nadzieję .WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE

Uczniowie klasy V e uczestniczyli w podsumowaniu akcji „Wychowanie przez czytanie”. Uroczystość odbyła się w czwartek 5 grudnia w Domu Kultury LSM w Lublinie.

Wychowanie przez czytanie” to ogólnopolska akcja, mająca na celu wprowadzenie dzieci i młodzieży w świat wartości, takich jak przyjaźń, szacunek, mądrość, samodyscyplina. Podczas zajęć z wychowawcą uczniowie czytają opowiadania znanych polskich pisarzy zawarte w zbiorze pt.: „Gorzka czekolada”, a następnie rozmawiają o wartościach, wymieniają się doświadczeniami i uczą dostrzegać potrzeby innych ludzi oraz akceptować ich odmienność. Zwieńczeniem cyklu lekcji jest nakręcenie kilkuminutowego filmu, w którym młodzież zaprezentuje wybraną przez siebie wartość. Uczniowie klasy Ve pod okiem nauczyciela bibliotekarza Doroty Margol oraz wychowawcy Mariusza Polowego stworzyli film o tym, czym jest mądrość i jak ważne jest, by umieć odpowiednio korzystać z osiągnięć naukowych. Praca uczniów znalazła się w gronie kilkuset filmów zgłoszonych do konkursu przez szkoły z całej Polski. Rozstrzygnięcie zaplanowano na 16 grudnia. Bez względu na wynik rywalizacji konkursowej nasza młodzież została zaproszona do udziału w finale projektu „Wychowanie przez czytanie”, który odbył się 5 grudnia w Lublinie. Spotkanie było doskonałą okazją do tego, by porozmawiać ze znaną pisarką Katarzyną Ryrych i wysłuchać koncertu Miksera, który przez rap stara się przekazać swoim słuchaczom dobre wzorce i pozytywną energię.

Udział w projekcie „Wychowanie przez czytanie” był dla uczniów naszej szkoły atrakcyjnym i ważnym doświadczeniem, ponieważ zjednoczył klasę we wspólnym pożytecznym działaniu i przyczynił się w znaczącym stopniu do wytworzenia w uczniach postawy otwartości na potrzeby innych.

Film pt.: „Wychowanie przez czytanie – MĄDROŚĆ” można obejrzeć w pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=4irhEwPXmtQ&t=11s


Innowacja pedagogiczna: „CZYTAM Z KLASĄ - lekturki spod chmurki”

Ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Rodzaj innowacji: programowo - metodyczna

Autorzy innowacji: Dagmara Brodziak, Halina Frączek, Dorota Margol, Ewa Szponar

Czas realizacji: od 17 września 2019 r. do 31 maja 2020 r.

Cele ogólne innowacji:

  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,

  • rozwijanie aktywności czytelniczej,

  • stymulowanie wyobraźni, zainteresowań, motywacji do działania
    i aktywności twórczej,

  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,

  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,

  • integracja zespołu klasowego,

  • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy II a, II b, II e Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju. Wdrażana będzie podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

Projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechnia czytelnictwo wśród uczniów klas I-III i zachęca dzieci do czytania książek poprzez aktywną i twórczą działalność edukacyjną.

Składać się będzie z trzech modułów:

I moduł - od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. – Fikuśne lekturki spod chmurki

II moduł - od 01.01.2020 r. do 29.02.2020 r. – Zwierzęce lekturki spod chmurki

III moduł - 01.03.2020 r. do 30.04.2020 r. – Polskie lekturki spod chmurki

W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane samodzielnie przez uczniów, nauczyciela a także przez zaproszonych gości.

Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.


Innowacja pedagogiczna

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

ogólnopolski projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Od października do grudnia klasy 2a, 2b i 2e realizowały zadania pierwszego modułu Fikuśne lekturki spod chmurki. Dzieci na podstawie wybranej lektury wykonywały zadania w lekturnikach. Ponadto projektowały zakładki, tworzyły makiety na podstawie wydarzeń literackich, przygotowywały plakaty zachęcające innych uczniów do przeczytania tej właśnie lektury, organizowały kąciki czytelnicze w klasie, wystawy książek w bibliotece, rozwiązywały quizy i krzyżówki związane z przeczytaną książką. Podjęte kreatywne działania wzbudziły aktywność czytelniczą wśród uczestników innowacji. Wyzwania literackie związane z pierwszą częścią programu wzbogaciły nas o nowe doświadczenia czytelnicze i zainspirowały do dalszej pracy z lekturą.

 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł