Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice !

W związku z organizacją nowego roku szkolnego 2021/2022, termin składania zgłoszeń do świetlicy uległ zmianie. Karty zapisu należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021r. do  szkoły lub wysłać na adres e-mail: swietlicasp5bilgoraj@gmail.com

Kompletną, podpisaną dokumentację należy w kopercie wrzucić do urny wystawionej przy wejściu głównym  do szkoły w godzinach 8.00 – 17.00 z dopiskiem: świetlica szkolna.

Uwaga: do karty zapisu do świetlicy w sytuacjach uzasadnionych, należy dołączyć stosowne oświadczenia i załączniki umieszczone poniżej.

Pliki do pobrania:

1.   Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

2.   Oświadczenie do odbioru dziecka ze świetlicy

3.   Oświadczenie w przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: swietlicasp5bilgoraj@gmail.com

 lub pod numerem telefonu 84 688 04 81.

Karty zapisu do świetlicy dostępne są również na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu głównym do szkoły obok urny.