Zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice,

przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców, poprzez wypełnienie karty zapisu.

Kompletną, podpisaną dokumentację należy w kopercie wrzucić do urny wystawionej przy wejściu głównym  do szkoły w godzinach 8.00 – 17.00  do dnia 31 maja 2021 r. z dopiskiem: świetlica szkolna.

Uwaga: do karty zapisu do świetlicy w sytuacjach uzasadnionych , należy dołączyć stosowne oświadczenia i załączniki umieszczone poniżej.

Pliki do pobrania:

1.   Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

2.   Oświadczenie do odbioru dziecka ze świetlicy

3.   Oświadczenie w przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: swietlicasp5bilgoraj@gmail.com

 lub pod numerem telefonu 84 688 04 81.

Wnioski o przyjęcie do szkoły dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu głównym do szkoły obok urny.