• Jesteśmy wyjątkowi
  Jesteśmy wyjątkowi

  Stawiamy na oryginalność i kreatywność

 • Rozwijamy pasje
  Rozwijamy pasje

  Szkoła małych i wielkich sukcesów

 • Kreujemy przyszłość
  Kreujemy przyszłość

  Uczestniczymy w tworzeniu historii

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

WAŻNE TERMINY:

20 maja –21 czerwca: 

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

28 czerwca –5 lipca: 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły
o  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (możliwość zmiany wniosku ze względu na zmianę szkół)

15 lipca:

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

15 lipca  –18 lipca: 

 

potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki – złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły,  zaświadczenia o wynikach egzaminu,
w przypadku kandydatów do szkół kształcenia branżowego –zaświadczenia o braku przeciwskazań do wykonywania wybranego zawodu

19 lipca:

 

ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie branżowe –wymagane skierowanie na badania lekarskie

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 serdecznie dziękuje wszystkim ludziom dobrego serca,
kupującym i licytującym za ogromne zainteresowanie i wsparcie XXI edycji Dnia Jesiennego Liścia.

 Udało się nam wspólnie uzbierać 150 594,13 zł.
Pieniądze zostaną przekazane na pomoc potrzebującej mieszkance Biłgoraja - Iguni Karczmarczyk.

Galeria zdjęć