Przypominamy dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w naszej szkolena rok szkolny 2023/2024

2 i 3 listopada 2023 r.

02 maja 2024 r.

14, 15, 16 maja 2024 r. - egzamin ósmoklasisty

29 maja 2024 r. – Dzień Patrona i Festyn Prozdrowotny

31 maja 2024 r.

W wyżej wymienione dni  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.