I. CELE:

- popularyzacja królewskiej gry wśród uczniów;

- doskonalenie poziomu gry z możliwością sprawdzenia i konfrontacji własnych umiejętności na szczeblu szkolnym;

- integracja środowiska szachowego;

- propagowanie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

 II. ORGANIZATOR:

- Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju,
Monika Proć – Gleń, Jacek Spustek, Dorota Margol, Anna Szperkowska

III. TERMIN I MIEJSCE:

16 kwietnia 2024 r. (wtorek) w bibliotece szkolnej uczniowie klas:

  • IV-VI – godz. 8.00
  • VII-VIII – godz. 8.50
  • I-III – godz. 9.40

IV. SYSTEM ROZGRYWEK:

Turniej przeprowadzony zostanie w tempie:

  • I-III po 5 min. na partię;
  • IV-VI po 8 min. na partię;
  • VII-VIII po 10 min. na partię.

V. NAGRODY:

Zwycięzcy I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary.

Wszyscy uczestnicy turnieju szachowego otrzymają dyplomy.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do sędziego i organizatora.

                                               Serdecznie zapraszamy do udziału w turnieju!