W tym miesiącu omawialiśmy temat różnorodności i dostrzegania potrzeb każdego w naszej społeczności szkolnej.

Różnorodność i neuroróżnorodność to tematy, które są coraz częściej podejmowane. Zarówno różnorodność kulturowa, etniczna, jak i neurologiczna są kluczowymi aspektami naszego świata, które wymagają głębszego zrozumienia, akceptacji i integracji.

W kwietniu w społeczność naszej szkoły włączyła się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. W klasach odbyły się lekcje edukacyjne na temat autyzmu, których celem było upowszechnienie wiedzy wśród dzieci, zrozumienie i uwrażliwienie oraz zwrócenie uwagi na konieczność przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.