REGULAMIN KONKURSU „POCZUJ MAGIĘ ŚWĄT”

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego organizuje konkurs „Poczuj magię Świąt”.
 2. Ogłoszenie konkursu: 5 grudnia 2023 roku.
 3. Termin wykonania prac: 15 grudnia 2023 roku.
 4. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0-8 Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. J. Twardowskiego w dwóch kategoriach wiekowych:
  1. klasy 0-3
  2. klasy 4-8
 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie świątecznej dekoracji okna swojej sali lekcyjnej. Dekoracja ma być zrobiona samodzielnie wykonanymi ozdobami, bądź gotowymi ozdobami.
 2. Oceny prac dokona komisja powołana przez Samorząd Uczniowski składająca się z przedstawicieli uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego.
 3. Komisja konkursowa oceni prace z uwzględnieniem kryteriów:
  1. pomysłowość i oryginalność,
  2. estetyka wykonania,
  3. zgodność z tematem konkursu.
 4. W każdej kategorii zostanie wyłonione: I, II, III miejsce.