17 listopada  w naszej szkole obchodziliśmy XIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

Z tej okazji przedstawiciele klas III i IV przeprowadzili egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia. Egzaminatorzy sprawdzili „tabliczkową wiedzę” wśród uczniów, nauczycieli, pracowników naszej szkoły. Osoby, które poprawnie odpowiedziały na pytania uzyskały odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Akcja Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziła w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziła chęć zdrowej rywalizacji. To matematyczne święto, weszło na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Poprzez wspólną zabawę, łączymy się z ludźmi na całym świecie.