6 listopada w grupie 0 „b” celebrowaliśmy Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

Rozpoczęliśmy od rozwiązywania zagadek dotyczących baśni i bajek znanych doskonale każdemu dziecku.

Następnie pracowaliśmy w grupach, była to okazja do rozwijania jednej z kompetencji przyszłości. Wspólna praca daje wzajemne wsparcie w trudnościach, rozwija umiejętność słuchania siebie nawzajem i integruje. Każde dziecko szukało postaci i wydarzeń związanych ze swoją bajką i pomagało pozostałym, by szybko ukończyć zadanie.

Nasze przedszkolaki zamieniły się także w ilustratorów i tworzyły okładki książek z bajkami, a następnie prezentowały wszystkim efekty swojej wytrwałej pracy.